Czy ból podczas szerokiego otwierania ust, np. podczas ziewania czy gryzienia twardych pokarmów może być związany z dysfunkcją w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych?

July 18, 2014 0

Niemożność swobodnego, bezbólowego ruchu z powodu bólu w okolicy przedusznej podczas wykonywania czynności dnia codziennego (jedzenia, picia, mycia zębów, śmiania się czy ziewania) świadczy o zaburzeniu w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i jest wskazaniem do leczenia.